Jmenujeme se Junák - český skaut!
Přihlášen:
Bodů: 0
Událost:
18.02.2018 Gizela

Velikonoční

Hodnoceni:
( 0 hlasů ) 

Co pro tebe znamenají Velikonoce?

Délka programu: 20 min

Pro každého jsou Velikonoce něco jiného. Pro někoho jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše, pro někoho oslava jara, pro jiného zase prázdniny a příležitost pořádně se nadlábnout :)

Popovídejte si ve družince co pro každého Velikonoce jsou. Slavíte je doma? Co se vám na Velikonocích líbí? Co si myslíte o zvyku mrskání holek?

Odkud jsou vajíčka?

Délka programu : 100 min

Příloha potřebná k programu:

Téma:
● POROZUMĚNÍ VZÁJEMNÉ PROPOJENOSTI SVĚTA (prostřednictvím svého
spotřebitelského chování jsme propojeni s místy a lidmi žijícími daleko od nás)

Cíle:

● Účastníci a účastnice se seznámí s životními potřebami slepic a srovnají podmínky
různých typů chovu.
● Účastníci a účastnice zjistí, co znamenají různá označení vajíček v obchodě.
● Účastníci a účastnice se zamyslí nad tím, která alternativa chovu je pro ně přijatelná a
jak ji může podpořit

Materiál:
● Nutný: pastelky a psací potřeby, 9x-10x velký papír, papír a tužku, pro každého účastníka plata od vajíček (různé druhy dle typu chovu), lístečky, fixy, krabička pro
vhazování nápadů, všechny materiály z příloh.

Průběh programu:


1/ CO VŠECHNO VÍME? (25 min)
Účastníky a účastnice rozdělte na tři týmy. Každému z nich dejte velký papír a zadejte úkol
● nakreslit facebookový profil slepice, který bude odpovídat jejich představám o životě
slepic - jak se slepice krmí, jak se od nich odebírají vajíčka, kde spí, co dělají přes
den, apod. Místo facebookového profilu můžete nechat tvořit například životopis či
vyprávění životního příběhu slepice.
● Dále rozdejte lístečky s otázkami, na které se týmy pokusí odpovědět. Správnost
odpovědí v tento moment není důležitá. Ty zjistí během další části programu. Otázky
naleznete v příloze 1.
● Po asi 15 minutách požádejte o prezentaci výtvorů. Profil nechejte detailně popsat a
diskutujte případné rozdílné představy. Poté se zeptejte na následující otázky: Jak
jednoduché či složité pro vás kreslení bylo? Narazili jste na něco, v čem jste si nebyli
jistí? Co tedy v tuto chvíli víte a co se chcete dále dozvědět (můžete sepsat na velký
papír)?


2/ JAK JE TO VE SKUTEČNOSTI? (30-40 min)
V této části účastníci a účastnice získají hlubší informace k tomuto tématu a naleznou
odpovědi na otázky z předchozí části.
● Každému týmu dejte na výběr jeden typ plata na vajíčka (každý typ plata odpovídá
jinému typu chovu). Zadejte úkol pořádně si plato prohlédnout a najít co nejvíce
informací o původu vajíček odpovídajícího typu chovu.
● Potřebné informace týmy naleznou na čtyřech stanovištích s materiály (3 typy chovů
+ 1 všeobecné informace). Materiály naleznete v příloze 2, 3, 4 a 5.
● Zadejte úkoly:
○ Porovnat původní představu o životě slepice s informacemi o daném typu
chovu na stanovišti.
○ Nalézt odpovědi na otázky z úvodní části programu.
○ Upravit facebookový profil na základě nově zjištěných informací
○ Nachystat další krátkou prezentaci upraveného profilu
○ V týmech vést diskuzi na téma daného chovu, v čem se jim tento chov
líbí/nelíbí, jak situaci zlepšit apod.
● Účastníkům a účastnícím můžete dát dalších 10 minut na projití ostatních stanovišť.


3/ CO JSME SE DOZVĚDĚLI A CO MOHU DĚLAT? (50-60 MIN)
● Sedněte všichni do kruhu a postupně nechte prezentovat jednotlivé výtvory. Snažte
se odpovědět na otázky z přílohy 1.
● Po prezentacích navažte krátkou diskuzi na následující otázky:
○ O jakém chovu jste se něco nového dozvěděli?
○ V čem se chov slepic ve všech případech liší?
○ Co vás na jednotlivých typech chovu zaujalo? Co to ve vás vyvolává? Jaké
otázky vás napadají?
○ Jaký chov převažuje?
● Nyní budou účastníci a účastnice sdílet nápady, které mohou v případě zájmu
zrealizovat na úrovni jedinců, družiny, rodiny nebo i oddílu. Vyzvěte je, aby sepsali
na lístečky nápady, pro rozšíření typu chovu, který jim přijde vhodný. Lístečky vhodí
do krabičky, (můžete si nějaké nápady předem nachystat). Poté postupně vytahujte
lístečky (můžete nechat účastníky a účastnice), nápady sepisujte na velký papír a
pobavte se o tom, který nápad jim přijde dobrý, který je pro ně přijatelný nebo
nepřijatelný a který by případně chtěli zrealizovat a jak.
● Diskuzi volně přesuňte na zpětnou vazbu. Společně shrňte, co jste během průběhu
programu stihli udělat a jakými tématy jste se zabývali. Diskutujte nad otázkami,
které vás ještě pálí, a nad tím, co dalšího byste chtěli vědět.
● Rozdejte každému účastníkovi a účastnici papír s tužkou a zadejte úkol napsat
krátký dopis, ve kterém odpoví na následující otázky:
○ Co si z programu odnášíte?
○ Co vás nejvíce překvapilo?
○ Budete se snažit zlepšit životní podmínky slepic?
○ Proč? A pokud ano, tak jak?


NÁPADY NA ROZŠÍŘENÍ DRUHÉ ČÁSTI PROGRAMU
● Na stanoviště s obecnými informacemi, můžete na skořápky od vajíček napsat
několik “Víte, že…” informací. Například:
○ Víte, že ve volné přírodě by slepice snesla jen 12-13 vajec ročně?
○ Víte, že slepice se na chov vajec chová už přes 5000 let?
○ Víte, že slepice snese zpravidla jedno vejce denně, záleží ale na typu chovu
a ročním období.
○ Víte, že se v ČR sní každý člověk asi 250 vajec za rok.
● V každém typu chovu bude krátké video na notebooku.
● V každém typu chovu by mohla být rozstříhaná fotka (nebo 2 smíchané v sobě) -
účastníci by si ji skládali jako puzzle.

 

Program "Odkud jsou vajíčka?" převzat od Skautů na Zemi, upraveno.

Zobrazit další články autora
O MNĚ:

Komentáře mohou vkládat pouze přihlášení uživatelé

Chyba na stránce: Velikonoční - Teepek"

URL: https://www.teepek.cz/aktuality/1336-velikonocni?autologin=1"

Přihlášení or Registrace